covid-hotline-help-
 

 
हाल फैलिरहेको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अतिआवश्यक सेवा बाहेकका अन्य सेवा बन्द भएकाले धुलिखेल अस्पतालबाट सेवा लिनु परेमा देहाय बमोजिमको फोन नम्बरमा सम्पर्क गरी आवश्यक परामर्श लिन सकिनेछ ।
Contact-Number-For-Consultation